دانشگاه، خنثی ساز جنگ نرم

به منظور توجه و اجرای فرمایش مقام معظم رهبری، در موضوع مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن و اهمیت و ضرورت آشنایی استادان، به عنوان فرمانده هان مقابله با جنگ نرم، در فضاهای دانشگاهی، نشست هم اندیشی استادان و نخبگان، به میزبانی دانشگاه برگزار شد.

در این برنامه، محمد امیدی، دانشجوی دوره دکتری رشته تاریخ، ضمن تعریف جنگ نرم، درباره ویژگی ها و راهبردهای آن و منابع قدرت جنگ نرم بین آمریکا و ایران اشاره کرد و گفت: رسانه ها، ادبیات مکتوب، نشریات، فیلم و سینما، پویانمایی (انیمیشن)، بازی های رایانه ای و اسباب بازی، ابزارهای جنگ نرم می باشد.

ایشان درباره نحوه مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن، خاطرنشان  کرد از آیات قرآن کریم، اینگونه برداشت می شود که باید از همان شیوه های دشمن استفاده کرد، آنجا که خداوند به صراحت می فرماید: پس هر کس بر شما تعدّى کرد، همان گونه که بر شما تعدّى کرده، بر او تعدّى کنید ‌(سوره مبارکه بقره، آیه 194). این برنامه، روز 26 آبان 1393 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.       


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر