آزمون جامع پزشکی مولکولی مقطع PhD در دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد

آزمون جامع دانشجویان رشته پزشکی مولکولی مقطع PhD ورودی 95 در دو بخش کتبی و شفاهی در اتاق جلسات دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد. بخش کتبی آزمون، روز 29 دی 1397 و بخش شفاهی آن به صورت آزمون عینی در سوم بهمن برگزار شد.

این آزمون با حضور دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان داور، دکتر سید مهدی میر هاشمی، مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پایه به عنوان داور تعین شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر بهرام کاظمی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به عنوان داور مدعو و دیگر اساتید بخش پزشکی مولکولی برگزار شد.

دانشجویان رشته پزشکی مولکولی مقطع PhD پس از قبولی در این آزمون وارد دوره پژوهشی و انجام رساله دکتری خواهند شد.

بيشتر