استقرار و ارائه خدمات رایگان در کلینیک سیّار دندانپزشکی در مناطق محروم شهرستان قزوین

دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: ارائه خدمات سلامت در کلینیک سیّار دندانپزشکی ویژه مناطق محروم شهرستان قزوین از روز هفتم بهمن 1397 در این شهرستان آغاز شد.

دکتر خونساری اظهار کرد: با توجه به اهمیت ارائه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم، با پیگیری های انجام شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزکی قزوین، واگذاری موقت خودرو کلینیک سیار دندانپزشکی برای ارائه خدمات معاینه، کشیدن دندان، فیشورسیلانت و ترمیم (خدمات سطح دو) اقدام شد و این خدمت رسانی در مناطق کم برخوردار و تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان قزوین به مدت حدود حداقل شش ماه ادامه خواهد داشت.

ایشان تصریح کرد: تاکنون خدمات رایگان دندانپزشکی به 110 تن در روستای شیداصفهان با اولویت دانش آموزان، ارائه شده و برای ادامه این خدمات در مناطق کم برخوردار پیگیری های لازم انجام شده است.

رییس مرکز بهداشت شهرستان قزوین همچنین گفت: این کلینیک با هدف ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در مناطق کم برخوردار استقرار یافته است و روزانه به 15 تن، خدمات سطح دو دندان پزشکی، شامل معاینه، پُرکردن (ترمیم) و کشیدن دندان را به صورت رایگان ارائه می دهد.

خونساری در ادامه بیان کرد: خدمات رسانی در این کلینیک به صورت روزانه و تا روز 28 اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت و در تلاش هستیم که بتوانیم استقرار این کلینیک سیار را در سال آینده و ماه های آتی نیز، تمدید کنیم.

بيشتر