دیدار نوروزی رئیس دانشکده پزشکی با اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده پزشکی برگزار شد

دیدار نوروزی دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی با اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده پزشکی در اتاق جلسات دانشکده پزشکی، روز 18 فروردین 1398 برگزار شد.

در این آیین، دکتر فرزام، سال نو را به اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده پزشکی تبریک گفت و ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون در سال جدید، از همکاران هیأت علمی و کارمندان دانشکده خواست با همفکری همه اعضاء در روند رشد و شکوفایی سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده کوشا باشند. اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده نیز نظرات خود را صمیمانه با وی در میان گذاشتند.

بيشتر