در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نخستین «آزمایشگاه مدل سازی مولکولی گروه بیوتکنولوژی پزشکی» در استان قزوین راه اندازی شد

نخستین «آزمایشگاه مدل سازی مولکولی گروه بیوتکنولوژی پزشکی» اسفند ماه 1397 برای اولین بار در استان قزوین، در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد.

دکتر علیرضا فراست، عضو هیأت علمی دانشگاه و موسس این آزمایشگاه در این خصوص گفت: در این آزمایشگاه،مولکول هایی، مانند: آنزیم و دی اِن ای، مدل سازی شده و رفتار آن ها در انواع شرایط محیطی، توسط پردازشگر پُرسرعت، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی عنوان کرد که نتایج حاصل از مدل سازی به عنوان سر آغازی برای انجام مطالعات بالینی مطرح است و توجه بسیاری از دانشگاه های دنیا را به خود معطوف کرده است.

دکتر فراست گفت: درحال حاضر، پروژه هایی با عنوان بررسی مهارکننده های آنزیمی، بررسی الیگومره شدن پروتئین ها، بررسی تمایل اتصال آنتی ژن و رسپتور، بررسی انتقال دارو توسط حامل های دارویی درحال انجام است و تصویب طرح ها و انجام پروژه‌های بین رشته‌ای نیز از دیگر فعالیت های این آزمایشگاه است.

بيشتر