آزمون دوره تکمیلی تخصصی خواب کودکان برای سه داوطلب کشوری، در قزوین برگزار شد

آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خواب کودکان در دو بخش کتبی و شفاهی برای سه دواطلب معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، در قزوین برگزار شد. در پایان این آزمون، یک تن، پذیرفته شد.

آزمون مذکور با حضور دکتر شبنم جلیل القدر، معاون پژوهشی و آموزشی مرکز آموزشی و درمانی قدس و دکتر فائزه زاهدیان، ناظر آزمون برگزار شد.

بخش کتبی آزمون، روز 23 خرداد 1398 در کلاس شماره پنج دانشکده پزشکی قزوین و بخش شفاهی آن، به صورت آزمون عینی، دو روز بعد، در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی و درمانی قدس برگزار شد.

بيشتر