دانشکده دندانپزشکی قزوین، مجهز به سیستم تصویر برداری دیجیتال شد

با توجه به نیاز بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی قزوین به تغییر سیستم آنالوگ و قدیمی به سیستم دیجیتال، و همچنین ارتقای سطح آموزشی و درمانی دانشکده، این بخش، مجهز به سیستم تصویر برداری دیجیتال شد.

 مجتبی گلناری، معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی قزوین، روز 18 تیر 1398 با اعلام این خبر، گفت: بدین منظور، دو دستگاه دیجیتال psp، و نرم افزار pacs سیستم یکپارجه ذخیره سازی و اشتراک گذاری تصاویر رادیولوژی، خریداری، نصب و بهره برداری شد.  

ایشان با اظهار اینکه این سیستم با ایجاد قابلیت تصویربرداری به صورت دیجیتال، امکان انتقال تصاویر به رایانه و ذخیره سازی و اشتراک گذاری تصاویر به سایر رایانه های شبکه را فراهم کرده؛ گفت: این سیستم، کمک شایانی به کاهش مصرف فیلم رادیوگرافی، کاهش هزینه های گزاف موجود و کاهش مدت زمان انتظار بیمار، کرده است.

بيشتر