نشست هم اندیشی حجاب و عفاف در دانشکده پزشکی برگزار شد

نشست هم اندیشی حجاب و عفاف، روز 23 تیر 1398 با حضور صدیقه محمودیان، مسؤول حلقه صالحین خواهران بسیجی و جمعی از همکاران دانشکده پزشکی در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد.

این کارگاه با تلاوتی آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس مسؤول حلقه صالحین خواهران بسیجی، موضوع حجاب را از جنبه حقوقی و شبهات حقوقی آن مورد بحث و بررسی قرار داد.

همچنین در خصوص موانع اصل آزادی این سئوال را که حجاب مسئله فردی است یا اجتماعی برای حاضران مطرح شد که هر یک از افراد در این نشست نظرات خود را بیان کردند.

بيشتر