نشست برنامه ریزی مراسم دانش آموختگی دانشجویان پزشکی در قزوین برگزار شد

 دومین نشست برنامه ریزی و هماهنگی مراسم دانش آموختگی دانشجویان رشته پزشکی، ورودی 91 ، روز 29 تیر 1398 با حضور دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر سیده مرضیه بیگم خضری، معاونت فرهنگی دانشکده، رویا مافی کارشناس معاونت فرهنگی و چهار تن از نمایندگان دانشجویان پزشکی در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

در این نشست، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضا، تصمیمات لازم در خصوص چگونگی برگزاری مراسم تحلیف و جشن دانش آموختگان، مصوب و نهایی شد.  این مراسم، دوم شهریور برگزار خواهد شد.

بيشتر