نشست شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد

در نشست روز  30 تیر 1398 شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین، وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.

همچنین پروپوزال دانشجویان رشته میکروب شناسی و انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 با حضور دانشجو و استاد راهنمای آن مورد تصویب قرار گرفت.

نشست مذکور با حضور دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده، دکتر مهدی میر هاشمی، مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پایه  و  مدیران گروه های علوم پایه در اتاق جلسات دانشکده برگزار شد.

بيشتر