رویداد ها

نشست هم‌اندیشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

سومین نشست هم‌اندیشی پژوهشی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای بهبود و ارتقای عملکرد پژوهشی، روز دوشنبه 17 دی 97 در دفتر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد.

دکتر امیر پیمانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با اشاره به جایگاه فعلی پژوهشی دانشگاه در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس سامانه علم سنجی هیأت علمی دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیان رتبه‌بندی فعالیت‌های پزوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال گذشته پرداخت و به تقویت و ارتقاء رتبه پژوهشی دانشگاه تأکید کرد.

در ادامه، مدعوین پیشنهادهای خود را در این راستا مبنی بر انجام طرح‌های چندمنظوره، قوی‌تر کردن شوراهای پژوهشی، انتخاب موضوع مناسب برای طرح‌های تحقیقاتی و انجام مطالعات مروری مطرح کردند. در پایان هم مقرر شد پیشنهادهای مذکور در نشست آتی شورای پژوهشی دانشگاه، مطرح و تصمیمات نهایی گرفته شود.

در این نشست، معاونان پژوهشی دانشکده‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری، مامایی و بهداشت و پیراپزشکی و رؤسای مراکز تحقیقات سلولی و مولکولی، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، رشد کودکان، ایمنی محصولات بهداشتی و میکروب‌شناسی پزشکی، معاون پژوهش و فناوری، مدیر امور پژوهشی و کارشناس مسؤول امور پژوهش دانشگاه حضور داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر