رویداد ها

نشست تشکیل کمیته نظارت بر آموزش بالینی در دانشکده پزشکی برگزار شد

نشست کمیته نظارت بر آموزش بالینی در 17 دی 1397 با حضور ، دکتر سید امیر فرزام ، رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر زهره یزدی ، مسئول EDO دانشکده پزشکی و معاونین آموزشی کلیه بیمارستانهای تابعه دانشگاه در اتاق جلسات دانشکده پزشکی برگزار شد .

در این نشست دکتر فرزام رئیس دانشکده پزشکی در خصوص برنامه ریزی منسجم  و منظم در حوزه آموزشی بیمارستان ها تأکید کرد

و مقرر شد کمیته ای برای نظارت بر آموزش بالینی تشکیل شود تا از برنامه های آموزشی بیمارستان ها بازدید کند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر