رویداد ها

نشست تشکیل کمیته نظارت بر آموزش بالینی در دانشکده پزشکی برگزار شد

نشست کمیته نظارت بر آموزش بالینی در 17 دی 1397 با حضور ، دکتر سید امیر فرزام ، رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر زهره یزدی ، مسئول EDO دانشکده پزشکی و معاونین آموزشی کلیه بیمارستانهای تابعه دانشگاه در اتاق جلسات دانشکده پزشکی برگزار شد .

در این نشست دکتر فرزام رئیس دانشکده پزشکی در خصوص برنامه ریزی منسجم  و منظم در حوزه آموزشی بیمارستان ها تأکید کرد

و مقرر شد کمیته ای برای نظارت بر آموزش بالینی تشکیل شود تا از برنامه های آموزشی بیمارستان ها بازدید کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر