رویداد ها

آموزش کارکنان پزشک خانواده شهرستان بویین زهرا با دستورالعمل جدید پزشک خانواده و بیمه روستایی

به گفته حسن کاظمی رودباری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا؛ در راستای عملکردی شدن پرداخت ها بر اساس سامانه سیب و مطابق دستورالعمل نسخه 19 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، نشست آموزشی با حضور مقصود پورمحمدی، مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده و کارشناس گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پرسنل پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا ( پزشک ، ماما ، مراقب سلامت ناظر) و کارشناسان ستادی، روز  13 دی 97 در سالن اجتماعات این شبکه برگزار شد.

پور محمدی در خصوص تغییرات دستورالعمل 19 ( روند جذب نیروی انسانی، سقف سنی پزشک، مرخصی استعلاجی کارکنان، تامین داروهای ترالی اورژانس، دهگردشی ها، ساعت کاری، تامین داروهای مکمل، قرار داد داروخانه ها، تعرفه خدمات دارویی، نحوه ارائه خدمات سطح اول و دوم )، نحوه توزیع سرانه و اعتبارات و نظام پرداخت روستایی  آموزش های لازم را ارائه داد.

شایان ذکر است در ابتدای این نشست به منظور تاکید بر پرداخت به روش سرانه ای تطبیق یافته به ازای عملکرد، گزارش خدمات ارائه شده و میزان عملکرد محاسبه شده در ماه آذر، به صورت آنلاین توسط مهندس علیمحمدی، کارشناس مسؤول گسترش شبکه بویین زهرا از سامانه سیب ارائه شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر