رویداد ها

نشست کمیته تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد

نشست کمیته تخصصی ارتقای اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی قزوین، روز 12 خرداد 1399 در دفتر رییس دانشکده برگزار شد.

در این نشست، مدارک ارتقای یکی از اعضای هیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدارک و مستندات برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به هیات ممیزه دانشگاه ارسال شد.

در این نشست، دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزش بالینی دانشکده، دکتر احسان عالی، معاون آموزش علوم پایه، دکتر مهناز عباسی، معاون پژوهشی دانشکده و بابک رحمانی، مسئول امور هیأت علمی دانشکده حضور داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر