مناقصه و مزایده

آگهی مزایده خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه گاماکمرای SPECT برای راه اندازی بخش پزشکی هسته ای در مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین
آگهی مزایده خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه گاماکمرای SPECT برای راه اندازی بخش پزشکی هسته ای در مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین بصورت مشارکت با بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) به شرح فایل پیوست

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر