مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 130 دستگاه رایانه Minipc و تجهیزات به همراه 30 عدد لپ تاپ جهت راه اندازی مرکز آزمون معاونت آموزشی دانشگاه

1396/11/23 دوشنبه 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر