مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز یک ساختمان الحاقی اورژانس مرکز آموزشی درمانی قدس

1399/2/24 چهارشنبه

- تاریخ فروش اسناد در سامانه: 24/02/99 لغایت 31/02/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: http://www. setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر