مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

1399/3/3 شنبه

فراخوان مناقصه: واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

- تاریخ فروش اسناد مناقصات: 03/03/99 لغایت 10/03/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر