تقدیر مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین از کادر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی

1396/7/29 شنبه

دکتر محمدصادق بابایی، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین با ارسال لوح سپاسی از رییس و کارکنان مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین به خاطر تلاش هایشان برای درمان حادثه دیدگان اتوبوس شرکت نیرو محرکه، قدردانی کرد.
در متن ارسالی برای دکتر طارمیها، رییس مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، آمده است: «بدین وسیله، اینجانب و تشکیلات خانه کارگر استان قزوین، مراتب تشکر صمیمانه خویش را از تلاش های ارزشمند و کادر درمانی بیمارستان شهید رجایی که در حادثه اتوبوس نیرو محرکه در نجات همشریان دریغ نکردند، اعلام می دارد.
]به یقین[ انعکاس رفتار و عملی که با نیت الهی و جلب رضایت مردم، همراه است، اجری عظیم را از طرف درگاه متعال به همراه خواهد داشت. امید است با توکل به خداوند متعال، در سایه ولایت علوی، در ادامه خدمت، هم چون گذشته، موید و منصور باشید.»
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر