تجلیل وزارتی از تدوین برنامه پاسخ سلامت در حوادث و بلایا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1396/9/5 يكشنبه

پس از آنکه با همکاری و هماهنگی مرکز هدایت عملیات بحران و کارشناسان حوزه های معاونت درمان، بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه پاسخ سلامت در حوادث و بلایا، تدوین و برای وزارت بهداشت ارسال شد؛ دکتر پیر حسین کولیوند، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست سازمان اورژانس کشور با ارسال نامه ای برای دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این عمل را اقدامی شایسته دانست و از رییس دانشگاه، مدیران و کارشناسان تدوین کننده این برنامه، قدردانی کرد.

دکتر کولیوند، در بخشی از این نامه یادآور شده است که دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، البرز، اراک و ساوه -که با نام قطب شمال مرکز شناخته می شوند- را در تدوین برنامه پاسخ سلامت در حوادث و بلایا یاری کند.

 در برنامه پاسخ سلامت در حوادث و بلایا، تمام پیش بینی های لازم در هنگام وقوع حوادث و بلایا در استان قزوین و استان های همجوار، شامل: اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس بیمارستان ها، وظایف حوزه های درمان، بهداشت، توسعه مدیریت و منابع و همچنین سامانه فرماندهی حادثه، ظرفیت ها و ارتباطات بین دستگاهی تعریف شده است.

نخستین فایده تدوین این برنامه، در حادثه زلزله استان کرمانشاه خود را نشان داد و عملیات امداد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این استان، با نظم و هماهنگی قابل توجه ای انجام شد و رضایت حادثه دیدگان را به همراه داشت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر