از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر شد

در مراسمی که در روز 13 آذر 96 در معاونت پژوهشی دانشگاه با حضور دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر پیمان قجربیگی معاون غذا و دارو، دکتر امیر پیمانی معاون پژوهشی دانشگاه، روسای بیمارستان ها و مدیران دانشکده ها برگزار شد، از پژوهشگران برتر سال 95 تجلیل بعمل آمد.

دکتر مهرام در ابتدای این مراسم از همکاران و پژوهشگران برگزیده تقدیر و تشکر کرد و خواستار افزایش فعالیت های مختلف پژوهشی در سطوح مختلف در دانشگاه علوم پزشکی شد.

سپس دکتر پیمانی گزارشی از روند پژوهش های انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی و موارد پژوهشی در دست اجرا را برای حضار بیان کرد و در ادامه از پژوهشگران بصورت با شکوه تجلیل گردید.

پژوهشگران برترسال1395 دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

1- دکتر نعمت ا.. غیبی                    استاد دانشکده پیراپزشکی

2- دکتر محمد حسین اسماعیلی       دانشیار دانشکده پزشکی

3- دکتر محمد مهدی امام جمعه        دانشیار دانشکده بهداشت

4- دکتر سکینه ورمزیار                     استادیار دانشکده بهداشت

5- دکتر حمید کاریاب                       استادیار دانشکده بهداشت

6- دکتر امیر پاکپور                          دانشیار دانشکده بهداشت

7- آقای پیام حیدری                        دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر