مطالبات دانشجویان و پاسخ رییس دانشگاه

1396/9/28 سه‌شنبه

قشنگ ترین و صمیمی ترین نشست در دانشگاه ها، نشست با دانشجویان و شنیدن حرف های آنان است. در میان نشست های دانشجویی نیز، نشست پرسش و پاسخ از مطلوب ترین آن ها محسوب می شود. نشستی که برگزاری آن با خواست دانشجویان و مدیریت آنان است. در این نشست ها، همه حرف های دانشجویی شنیده می شود و حتی اگر برای برخی یا همه  آنها پاسخی وجود نداشته باشد -که گاه وجود ندارد-؛ باز رضایت دانشجویان را از اینکه فرصت گفت و شنود یافته اند، به همراه دارد.

نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونان و روسای دانشکده ها، عصر روز 27 آذر 96 در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه برگزار شد.

در این برنامه -که بیش از سه ساعت طول کشید-، نمایندگان دانشجویان، پرسش های خود را در زمینه های مختلف آموزشی، رفاهی و امکانات و تجهیزات کمک آموزشی پرسیدند و پاسخ شنیدند.

موضوعاتی چون؛ وضعیت کلاس های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، سیستم صوتی کلاس ها، طرح های تحقیقاتی، فضای سیاسی دانشگاه، مشکلات مالی تشکل ها، اینترنت خوابگاه ها، فضای سبز دانشگاه، وضعیت سالن مطالعه کتابخانه ها، ارایه خدمات درمانی به دانشجویان، کیفیت غذای دانشجویان، هوشمند کردن کارت های چندگانه و تجمیع آن، پیش بینی غذا برای روز های تعطیل، تجهیز دانشکده ها به جعبه کمک های اولیه و تداوم دیدارها و نشست های دانشجویی با رئیس دانشگاه، بخشی از مطالبات دانشجویان بود که در این نشست، بیان شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر