پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز مهندس

1396/12/5 شنبه

به نام خدا

سرزمین دانشگرای ایران از دیرباز دانشمندان و حکیمان بزرگی را در رشته های مختلف علمی در دامان خود پرورانده و به جهانیان تقدیم داشته است. یکی از این پایه های علمی جهان، خواجه نصیرالدین طوسی است که هسته علمی ایران را با توسعه دانش جدید آن دوران در مراغه طراحی و شاگردانی را تربیت کرد.

همنامی زادروز این دانشمند با روز مهندس، هم جایگاه مهندسی را در کشور رتبه می بخشد و هم عنوان روز مهندس زیبنده چنین زادروزی است.

اینجانب، پنجم اسفند روز مهندس را به مهندسان عزیز و همکاران گروه مهندسی دانشگاه علوم پزشکی در رشته های گوناگون، صمیمانه شادباش می گویم و برای همگان آرزوی تندرستی و پیروزی دارم.

دکتر منوچهر مهرام

رئیس دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر