انعقاد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با پارک علم فناوری امام خمینی (ره) و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

1396/12/5 شنبه

روز دوم اسفند ماه 1396 و در نشستی در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور دکتر حسین وطن پور، مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر منوچهر مهرام، رییس این دانشگاه، دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر مهرزاد مستشاری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، دکتر فریدونی، رییس مرکز رشد پارک علم فناوری امام خمینی (ره) استان قزوین و اعضای شورای فناوری سلامت دانشگاه، دو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی قزوین با پارک علم فناوری امام خمینی (ره) و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین منعقد شد.

دکتر وطن پور به میزبانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، ضمن بازدید از پارک علم و فناری امام خمینی (ره) استان قزوین و مرکز رشد فناوری های زیست پزشکی دانشگاه و ابراز خُرسندی از رشد و شکوفایی و بهره ور شدن شرکت های دانش بنیان در استان و همچنین دانشگاه، به زیرساخت های بسیار مناسب صنعتی، کشاورزی و دارویی استان قزوین اشاره کرد.

وی همچنین بر تعامل و همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، پارک های علم و فناوری و همکاری های بین المللی در حوزه فناوری تأکید کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر