از واحدهای برتر سال 95 دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر شد

1396/12/12 شنبه

با توجه به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 95 و معرفی واحدهای برتر، دکتر منوچهر مهرام طی نامه ای از مدیران و کارکنان واحدهای برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر کرد.

در این تقدیر نامه آمده است: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با هدف ارائه بازخورد و مشخص شدن میزان موفقیت آنها در تحقق اهداف استراتژی و معیارهای تعیین شده، بستر سازی جهت تحول اداری و بهبود مستمر فعالیت ها از اهمیتی انکار ناپذیر برخوردار است، رشد و توسعه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیون تلاش گسترده و عمیق اساتید، مدیران و متخصصانی است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند.

گفتنی است: دانشکده دندانپزشکی، شبکه بهداشت و درمان آبیک، مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی، معاونت بهداشتی و مرکز آموزشی- درمانی 22 بهمن واحدهای برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارزیابی عملکرد سال 95 بوده اند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر