تجلیل از بیمارستان های دارای تجارب موفق

1397/7/10 سه‌شنبه

در نشست هفتگی برنامه تحول نظام سلامت که هر سه شنبه با حضور روسا و مدیران مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سالن جلسات ستاد دانشگاه برگزار می شود، از مدیران مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های استان دارای تجارب موفق قدردانی شد.

در این نشست که با حضور دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، از مدیران مراکز آموزشی و درمانی شهید رجایی و قدس و همچنین بیمارستان امیرالمومنین( ع) تاکستان وابسته به تامین اجتماعی بخاطر کسب تجارب موفق در مدیریت هزینه ها و مصرف بهینه با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

همچنین در این نشست از دکتر ذوقی متخصص رادیولوژی شاغل در مرکز آموزشی درمانی کوثر به خاطر ارایه خدمات شایسته به مردم و داشتن تجربیات موفق قدردانی شد.

دکتر منوچهر مهرام،رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این نشست با تشکر و قدردانی از مدیران مراکز آموزشی و درمانی، بر دقت بیشتر مدیران بر هزینه ها و مدیریت مصرف تاکید کرد و افزود: بهتر است تجارب خوب بیمارستان های موفق در همه بیمارستان ها اعمال شود و بار اضافی و تحمیلی هزینه های زاید کاهش یابد.

رئیس دانشگاه رعایت دقیق دستورالعمل های ابلاغی و اشراف روسا و مدیران را بر زیر مجموعه خود به ویژه در بیمارستان ها که بیشترین هزینه ها را دارد یادآور شد و ادامه داد: اگر هزینه ها را مدیریت نکنیم، دوبار ضرر خواهیم کرد. یکبار برای هزینه کرد و یک بار برای جبران خسارت های ناشی از عملکرد نادرست.

در ادامه این نشست، دکتر سید سعید اسکویی، معاون اجتماعی رئیس دانشگاه به تشریح برنامه های مددکاری اجتماعی و راه اندازی خیریه های بیمارستانی پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر