اخبار

خانه بهداشت کارگری معدن مس طارم، فعال می شود

1396/8/17 چهارشنبه

در بازدید مشترک بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین و بازرسان اداره کار از شرکت صنایع مس طارم، مقرر شد خانه بهداشت کارگری در این معدن با حضور و مسئولیت کارشناس بهداشت حرفه ای، فعال شود.
مهندس بهروز پورارجمند، کارشناس مسؤول بهداشت حرفهای مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اعلام این خبر، ضمن تأکید به اینکه به منظور ارتقای سلامت شاغلان و تسهیل در امر اشتغال زایی و بهره برداری مؤثر از معادن شهرستان قزوین، بازدید مشترک بازرسان بهداشت حرفه ای این مرکز و بازرسان اداره کار از معادن شهرستان انجام می شود؛ اظهار کرد: در اولین بازدید مشترک، مقرر شد خانه بهداشت کارگری در معدن مس طارم فعال شود.
ایشان عنوان کرد: همچنین در این بازدید مقرر شد با همکاری کارفرمایان معدن، با جذب کارشناس بهداشت حرفه ای، ضمن تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، مسائل و مشکلات ایمنی و بهداشتی معدن در قالب این کمیته بررسی و مصوبات آن به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت و اداره کار ارسال شود.
بازدید از از شرکت صنایع مس طارم، با حضور مهندس علیخانی، رییس بازرسی کار استان قزوین؛ مهندس رحیمی، بازرس کار شهرستان قزوین و مهندس چگینی، بازرس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قزوین انجام شد.
پورارجمند در پایان اشاره کرد: به گفته کارشناسان، معدن طارم در صورت راهاندازی قسمت فرآوری مس، ضمن ایجاد اشتغال مستقیم برای 400 تن در این نقطه دور افتاده، زمینه بازگشت جوانان منطقه به زادگاهشان نیز فراهم می شود. معدن مس طارم در انتهایی ترین منطقه طارم سفلی، روبروی روستای چیزه قرار دارد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ