اخبار

در شبکه بهداشت درمان شهرستان البرز انجام شد

سنجش ایمنی 81 نفر از پرسنل شبکه در برابر ویروس هپاتیت B

1396/10/9 شنبه

۸۱ نفر از پرسنل شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز از نظر تیتر آنتی بادی هپاتیتB  یعنی میزان ایمنی بدن در برابر این ویروس مورد سنجش قرار گرفتند.

دکتر علیرضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز ضمن اعلام این خبر گفت واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه، تیتر آنتی بادی هپاتیتB  این پرسنل را که بیشتر با خون و فرآورده های خونی سروکار دارند توسط آزمایشگاه مرکزی شهرستان اندازه گیری کرد، که طی آن 16 درصد از این پرسنل تیتر زیر 10 واحد داشتند که توصیه شد 3 نوبت واکسن هپاتیت B دریافت کنند، و 84 درصد افراد، تیتر بالای 10 داشتند که نشاندهنده ایمنی بدن آنها علیه این ویروس می باشد.

علی یخچالیان کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر شبکه نیز در این خصوص گفت این افراد شامل پزشکان، دندانپزشکان، کارشناسان مامایی، مراقبان سلامت مرد و زن و همچنین پرسنل آزمایشگاه بودند که طی سه روز تمامی آنها مورد سنجش قرار گرفتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ