اخبار

انتخاب دکتر نوید محمدی بعنوان عضو کمیته فنی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

1396/10/9 شنبه

ایشان رئیس دانشکده علوم پزشکی قزوین است

روز سوم دی 1396 دکتر آبتین حیدر زاده دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی با ارسال نامه ای به دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی قزوین ایشان را بمدت 2 سال به عنوان عضو کمیته فنی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی انتخاب نمودند .

این نامه در اجرای آیین نامه شرح وظایف و ترکیب شورای آموزش پزشکی عمومی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی علوم پزشکی و نظر به شایستگی و سوابق علمی و ارزشمند دکتر نوید محمدی از سوی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی برای وی صادر شده است .

دکتر آبتین حیدر زاده در این نامه از تجارب ارزشمند علمی – آموزشی دکتر نوید محمدی که در انجام بهینه " امور محوله نقش بایسته و موثر ایفاد می نمایند کمال تقدیر و تشکر را نمودند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ