اخبار

اجرای برنامه اندازه گیری آلاینده های زیان آور محیط کار در کارگاه های شهرستان آوج

1396/10/11 دوشنبه

بیش از 45 درصد از کارگاه های تحت پوشش شهرستان آوج از خدمات اندازه گیری ارائه شده توسط مراکز مجاز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای استان بهره مند شدند.

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج ضمن بیان این خبر ادامه داد: خدمات اندازه گیری توسط مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای انجام می شود و وظیفه نظارت بر عملکرد آنها یکی از وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در شبکه ها می باشد.

ایشان شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیان آور محیط کار و همچنین تعیین میزان مواجهه شاغلین را یکی از اهداف مهم واحد بهداشت حرفه ای برای سلامتی شاغلین عنوان کرد.

گفتنی است، مهندس اصغر صادقی، کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج، روز ششم دی ماه 1396 با حضور در معدن سیلیس کیسه جین این شهرستان بر عملکرد یکی از مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای نظارت کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ