اخبار

صدور رأی تنبیهی برای یک عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1397/4/21 پنجشنبه

نشست هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز 11 تیر 1397 منجر به صدور رأی تنبیهی برای یک عضو هیأت علمی این دانشگاه شد.

در این نشست مطرح شد که یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، ثبت ورود و خروج عضو هیأت علمی دیگری را انجام داده است که پس از بررسی نظرات کارشناسی مرتبط و دفاعیات عضو هیأت علمی مذکور، رأی تنبیهی برای ایشان صادر شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ