اخبار

آموزش سه کارشناس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در معاونت غذا و دارو قزوین

1397/8/15 سه‌شنبه

به گفته مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سه تن از کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی زنجان در قزوین حضور یافتند و نسبت به نحوه ممیزی از واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی و بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت گواهی‌های HACCP و ISO22000 آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

مهندس آزادروش، اذعان کرد که تشکیل کمیته دانشگاهی سیستم‌های ایمنی غذایی ( FSMS ) به معاونت غذا و داروی قزوین، واگذار شده و شش تن از کارشناسان این حوزه، سرممیز تایید شده سیستم‌های ایمنی غذایی از طرف سازمان غذا و دارو کشور هستند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ