اخبار

مدیر جدید مرکز آموزشی و درمانی قدس منصوب شد

1398/3/18 شنبه

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین با صدور ابلاغی مهندس محمود رجبی را به عنوان مدیر مرکز آموزشی و درمانی قدس منصوب و از خدمات حسینعلی افشاری مدیر پیشین این مرکز قدردانی کرد.

این انتصاب به دنیال بازنشستگی مدیر سابق و با پیشنهاد رئیس مرکز آموزشی و درمانی قدس و تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در روز 18 خرداد 1398 با امضای رئیس دانشگاه انجام شد.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جناب آقای رجبی برای ایشان در سمت جدید آرزوی پیروزی دارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ