اخبار

آغاز فاز دوم «بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد»، در استان قزوین  

1398/5/6 يكشنبه

پس از آن که اولین مرحله «بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد» زمستان سال گذشته، اجرا شد؛ دومین مرحله این طرح از ابتدای مرداد ماه تا پایان شهریور ماه  1398 اجرا خواهد شد.

عطیه رزازی، کارشناس مسؤول بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب، گفت: با توجه به اینکه 26 خوشه از 52 خوشه اختصاص یافته به استان قزوین در مرحله اول تکمیل شد، در این مرحله از 26 خوشه باقی مانده، شامل 104 خانوار، پرسشگری انجام خواهد شد.

این کارشناس، خوشه ها را شامل 12 خوشه در شهرستان قزوین، پنج خوشه در شهرستان البرز، چهار خوشه در شهرستان تاکستان،  شهرستان های آبیک و بویین زهرا هر کدام دو خوشه و یک خوشه در شهرستان آوج اعلام کرد. رزاری افزود که در اجرای این طرح، معاونت سیاسی و امنیتی و اداره آمار و بودجه استانداری، نیروی انتظامی و صدا و سیما با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مشارکت خواهند داشت.

به گفته کارشناس مسؤول بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، هدف از اجرای این بررسی، تعیین وضعیت تغذیه‌ای خانوارها و بررسی تغییرات الگوی غذایی در خانوارهای ایرانی است و پس از اتمام هر دو مرحله، نتایج حاصل از این بررسی، توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور اعلام می شود. رزازی اضافه کرد که آخرین بررسی کشوری الگوی غذایی خانوارها، در سال های 1379 تا 1381 انجام شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ