اخبار

در بهار 98 انجام شد

صدور 50 پروانه بهداشتی ساخت و انجام 120 بازدید توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

1398/5/22 سه‌شنبه

دکتر محسن چیت سازان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک از انجام بیش از 151 مورد بازدید از 120 واحد تولیدی و فروشگاه های سطح عرضه تحت پوشش و صدور 50 مورد پروانه بهداشتی ساخت برای واحدهای درخواست کننده، توسط واحد نظارت بر مواد غذایی و ظروف و بسته بندی این شبکه ذر سه ماهه اول سال 1398 خبر داد.

دکتر چیت سازان گفت: از 151 بازدید انجام شده 76 بازدید از واحدهای غذایی تحت پوشش، تعداد 15 بازدید از واحدهای تولیدی ظروف و بسته بندی و 60 بازدید از فروشگاه های سطح عرضه است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک اظهار کرد که در طی این بازدیدها کارشناسان این شبکه با 54 مورد عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی مواجه شدند که 19 مورد نمونه برداری از موارد مشکوک صورت گرفت و دو مورد کالا به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، توقیف شد.

معدوم سازی 70 کیلوگرم گردوی توقیف شده

مهندس زهرا روستازاده، کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک هم گفت: از موارد توقیف شده، مقدار 70 کیلوگرم گردوی خام، به دلیل غیربهداشتی بودن، نسبت به معدوم سازی آن اقدام شد.

این کارشناس اظهار کرد: علاوه بر صدور 50 مورد پروانه ساخت برای واحدهای درخواست کننده، تعداد 15 مورد اصلاح پروانه ساخت، تعداد 10 مورد تمدید پروانه ساخت، چهار مورد صدور مجوز مشاغل خانگی و پنج مورد تمدید مجوز ظرفیت خالی نیز در سه ماهه اول امسال توسط کارشناسان این واحد انجام شد.

روستازاده در پایان با اشاره به  پنج مورد رسیدگی به شکایات رسیده، خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند در صورت شکایت از واحدهای تولیدی غذایی و ظروف و بسته بندی در ساعت اداری با شماره تلفن 02832894529 تماس بگیرند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ