اخبار

پیشگیری از بروز بیش از 140 مورد عقب ماندگی ذهنی در شهرستان بویین زهرا

1398/5/31 پنجشنبه

پیشگیری از بروز بیش از 140 مورد عقب ماندگی ذهنی، دستاورد تلاش دست اندرکاران سلامت در شهرستان بویین زهرا است که با اجرای برنامه غربالگری نوزادان از ابتدای سال 1385 تا پایان مرداد ماه 1398 به دست آمده است.

حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان این مطلب، گفت: این موارد، شامل: 33 مورد در مرکز بویین زهرا، 25 مورد در مرکز شال، 25 مورد در مرکز دانسفهان و 55 مورد در سایر مراکز بوده است.

کاظمی رودباری با بیان اینکه شیوع بیماری در ایران یک در هر 670 نوزاد زنده است که البته این آمار در کشورهای مختلف یک در سه تا پنج هزار تولد زنده است؛ گفت: شیوع این بیماری در شهرستان بویین زهرا در سال 97 ، هفت بیمار در هر 1000 مورد غربالگری بوده است.         

به گفته ایشان، غربالگری نوزادان در سه تا پنج روزگی پس از تولد نوزاد از طریق نمونه گیری از پاشنه پا در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان به صورت رایگان انجام می گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ