اخبار

بهبود شاخص یُد ادرار دانش آموزان 8 تا 10 سال شهرستان بویین زهرا

1398/5/31 پنجشنبه

به گفته دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا؛ نتایج میانه یُد ادرار دانش آموزان این شهرستان نسبت به سال گذشته، بهبود دارد؛ اما مصرف نمک یُددار تصفیه شده، به بدلیل تبلیغات نمک طبیعی در حال کاهش است. ایشان ادامه داد که درصد دانش آموزان دارای یُد ادرار کمتر از 10 میکروگرم در دسی لیتر در سال تحصیلی 96-97 ، 35 درصد بود که در سال تحصیلی 97-98 به 7.5 درصد کاهش یافته است.

دکتر خوشنویس زاده با گفتن اینکه پایش یُد ادرار دانش آموزان 8-10 ساله هر ساله در سطح شهرستان انجام می شود، بیان کرد: در سال تحصیلی 97-98، هشت مدرسه ابتدایی، شامل: پنج مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه در سطح شهرستان در این طرح شرکت کردند و در مجموع 40 نمونه ادرار به صورت تصادفی از دانش آموزان پایه های دوم، سوم و چهارم ابتدایی جمع آوری شد که سه تن از دانش آموزان دارای یُدادرار کمتر از 10 میکروگرم در دسی لیتر بودند که نشان دهنده کمبود دریافت یُد است.

به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا؛ این دانش آموزان توسط تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت (پزشک و مراقبین سلامت) از نظر آزمایشات بیوشیمیایی (بررسی میزان هورمون های تیروئیدی) و مصرف نمک یُد دار تصفیه شده ارزیابی و پیگیری می شوند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ