اخبار

شناسایی الگو و علل بروز مرگ، یکی از مناسب ترین راهبردها برای تأمین سلامت انسان است

1398/9/17 يكشنبه

دکتر اکبر یوسفی، معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در اولیّن نشست کمیته بررسی مرگ در رده سنّی 30 تا 70 سال گفت: با توجّه به این که یکی از مؤلفه های مهمّ در برنامه ریزی های مربوط به سلامت هر جامعه،  آمار و علل مرگ و میر در آن جامعه است، شناسایی الگو و علل بروز مرگ و مقابله با عوامل سبب ساز آن، یکی از مناسب ترین راهبردها برای تأمین سلامت و کاهش مرگ و در نهایت افزایش طول عمر بشر است.

در ادامه این نشست، ملیحه جوادی مقدم، کارشناس سلامت خانواده و جمعیّت گفت: سه علّت اوّل مرگ در گروه سنی 30 تا 70 سال سکته قلبی، مغزی و حوادث ترافیکی هستند. وی افزود که در بانوان این گروه سنیّ، سکته قلبی، مغزی و سرطان پستان سه علّت اول را شامل می شود و در مردان، سکته قلبی،حوادث ترافیکی و سکته مغزی در رده اوّل تا سوّم قرار دارد.

جوادی مقدم، تأکید کرد با ارائه خدمات جامع سلامت به این گروه، شناسایی عوامل خطر و گروه های در معرض خطر، آموزش و افزایش سواد سلامت جامعه با برگزاری نشست های آموزشی و توانمندسازی آنان در خودمراقبتی، می توان برای کاهش مرگ میانسالان گام برداشت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ