اخبار

دیدار مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی قزوین

1398/10/19 پنجشنبه

فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در دیدار رییس اداره پرستاری ستاد مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قروین بر همکاری های مشترک دو حوزه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.

به گفته تیموری، این دیدار به منظور قدردانی از همکاری صمیمانه فیض اله ذوالقدری، رییس اداره پرستاری ستاد مدیریت درمان تأمین اجتماعی با اداره پرستاری دانشگاه، در سال های گذشته برگزار شد. وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز با همکاری بیشتر دو حوزه پرستاری، بتوان اقدامات ارزشمندی در مسیر ارتقای خدمات پرستاری و کیفیت اقدامات مراقبتی از بیماران استان انجام داد.

گفتنی است، این نشست، روز 18 دی 1398 در دفتر رییس اداره پرستاری ستاد مدیریت درمان تأمین اجتماعی انجام شد و مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی قدس و شهیدرجایی و دو تن از کارشناسان اداره پرستاری دانشگاه نیز حضور داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ