اطلاعیه ها

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی(مهلت ثبت نام تا 96/8/30)

1396/7/22 شنبه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

مهلت ثبت نام و ارسال آثار در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از تاریخ  96/7/22 لغایت 96/8/30 از طریق سامانه جشنواره به آدرس های ذیل می باشد.
دریافت فایل جشنواره 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر