اطلاعیه ها

اطلاعیه جذب ۱۰ پزشک مرد در برنامه دستیار پژوهش (طرح نیروی انسانی) در سال ۱۳۹۶
  مراحل درخواست و بررسی مدارک واجدین شرایط در سامانه برنامه به نشانی http://rap.hbi.ir انجام می‌گیرد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر