مدیر روابط عمومی : محمد حسن ارداقیان

شرح وظایف :
  • اطلاع رسانی فعالیتهای دانشگاه و ارتباط با رسانه ها
  • اطلاع یابی و افکار سنجی و انعکاس بازخورد اقدامات به مدیریت های دانشگاه
  • هماهنگی و مدیریت بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی و دانشگاهی
  • برقراری ارتباط با سازمان ها ، مسئولان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر دانشگاهها
  • ارتباط با خیرین و توسعه و جذب کمک های مردمی
  • آدرس پستی : قزوین - بلوار نواب شمالی - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • پست الکترونیک : Info@qums.ac.ir
  • شماره سامانه ارسال و دریافت پیامک دانشگاه 30005010