چشم
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمدحسین خسروی متخصص چشم کلینیک شماره 3 (ولایت)
2 عادله فائق متخصص چشم کلینیک شماره 3 (ولایت)