اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3a411c9a-b11e-4997-b278-31a13251e268

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5ec12b2a-ccc8-4d65-b395-c91202554664

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=df36dc75-d66c-4910-bffa-ade9094a1d77

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cc15ec26-9afd-44ef-a540-de517851c9d7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2455c6f7-a41f-4950-a7c3-4d74d5c7cd3e

اخبار
ابراز همدردی کارکنان مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با آسیب دیدگان زلزله
همکاران 22بهمن با کمک های اندک خود برآن شدند تا مرهمی باشند بر پیکر زخم خورده هموطنان استان کرمانشاه باشند
بازدید دکتر احمد حاجبی قائم مقام معاون درمان وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان و اعتیاد به همراهی دکتر مدبر از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن
ازدید دکتر احمد حاجبی قائم مقام معاون درمان وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان و اعتیاد به همراهی دکتر مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان و مسئول واحد نظارت بر مراکز درمان اعتیاد دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن
بنا به اظهار کارشناس وزارت متبوع مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن یکی از برترین های کشور می باشد
دکتر سمانه صفاری زاده ، روانپزشک و مسئول فنی آن واحد، در جريان اين بازديد به تشریح عملکرد مرکز درمان سوء مصرف مواد پرداخت ،...
راه اندازی هات لاین در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن از سال 91 تا کنون
روزی سه تماس با خط «هات لاین» مرکز تخصصی روانپزشکی استان قزوین...
مناقصه