رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازدید کرد

1398/10/27 جمعه

صبح روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه دکتر نوری خواه رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به همراه دکتر ظفری معاون این مرکز با حضور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دیدار با دکتر نامدار سرپرست دانشگاه و دکتر معصومی فر، واحدهای مالی ، بودجه و منابع انسانی دانشگاه را پایش کرد. دکتر نوری خواه همچنین پروژه های بیمارستان در حال ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی، ساختمان الحاقی بیمارستان شهید رجایی و بیمارستان رحیمیان الوند را مورد بازدید قرار داد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر