سرپرست دانشگاه از مرکز رشد فناوری زیست پزشکی و شرکت های دانش بنیان بازدید کرد

1398/11/1 سه‌شنبه

صبح روز سه شنبه ۱/ ۱۱/ ۹۸ دکتر پیمان نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه دکتر معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر امام جمعه معاون پژوهشی و دکتر شیخی معاون دانشجویی فرهنگی از مرکز رشد فناوری زیست پزشکی و شرکت های دانش بنیان دانشگاه بازدید کرد .در این بازدید سرپرست دانشگاه ضمن آشنایی با فعالیت های مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با توضیحات پژوهشگران جوان در جریان بعضی چالش ها و مشکلات این حوزه قرار گرفت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر