اخبار

آغاز دیده وری هپاتیت B وC در جمعیت های پُرخطر استان قزوین

1398/11/2 چهارشنبه

به گفته دکتر بهزاد نجف پور، کارشناس هپاتیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دیده وری هپاتیت های B و C در گروه های پُرخطر در سطح کشور در حال اجراست و در استان قزوین نیز از نیمه دوم دی 1398 این دیده وری در دو گروه پُرخطر با همکاری واحد سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد این معاونت در حال انجام است.

وی گفت: این اقدام، در راستای دستیابی به هدف بزرگ حذف هپاتیت های ویروسی، خصوصا هپاتیت های B و C و تعهد کشور ایران در سازمان جهانی بهداشت برای حذف تا سال 1410 است و یکی از استراتژی های مهم برای دست یافتن به این هدف، تشخیص و درمان هپاتیت های B و C است.

بنا به اظهار کارشناس هپاتیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با توجه به امکان دسترسی در کشور به داروهای ضدویروسی جدید با تأثیر مستقیم برای درمان هپاتیت C، برای درمان قطعی بیماران، آگاه شدن از شیوع این بیماری در گروه های پُرخطر و شناسایی موارد مثبت از اهمیت به سزایی برخوردار است.

دکتر نجف پور با بیان این هشدار که هپاتیت هاي ویروسي به خصوص هپاتیت هاي B و C براي دهه ها در سراسر جهان به عنوان قاتلي خاموش مطرح بوده اند و هپاتیت هاي B و C بیماری های واگیر هستند و علت اصلي بیماري مزمن كبدي محسوب می شوند كه در درصدی از موارد مي‌توانند به سیروز، سرطان كبد و مرگ منجر شوند؛ گفت: در صورت نبود پاسخ مناسب و سریع، این دو بیماري در 50 - 40 سال آینده، بار زیادي را به جهان تحمیل خواهند كرد؛ بنابر این، چشم انداز جهاني این است كه انتقال هپاتیت هاي ویروسي در جهان متوقف شود و همه افرادي كه به هپاتیت مبتلا هستند به منظور درمان بیماري، باید به داروهاي ایمن و موثر دسترسي داشته باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ