رویداد ها

برگزاری سه دوره آموزشی توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای اتاق اصناف استان

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 29 دی 1398 سه دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت اتحادیه تجهیزات پزشکی برای اتاق اصناف قزوین برگزار کرد.

در این دوره، مهندس شادی منجم و مهندس فاطمه رحمانی مهر، کارشناسان نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به ترتیب: در خصوص برچسب گذاری و نشانگرهای رنگی تغذیه ای و مهندس طاهره دینکانی، رییس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در خصوص قوانین جاری در حوزه تجهیزات پزشکی توضیحاتی را ارائه کردند.

این دوره ها، شامل: «آشنایی با مشخصات برچسب گذاری (ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) و برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و سلامت کالا وزارت بهداشت»، «آشنایی با نشانگر رنگی تغذیه ای» و «آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تجهیزات پزشکی» بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر