واحد غذا و دارو
واحد غذا و دارو
 
در خصوص اقلام مجاز و غیر مجاز شرکت پودینه گیاه رنگین
سو استفاده برخی از افراد سود جو از نام مرکز تحقیقات حلال

واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي

واحد نظارت بر امور دارويي و مخدر

 

واحدغذاودارو يكي از واحدهاي شبكه بهداشت و درمان شهرستان البرز است .اين واحد داراي 2 زير مجموعه ميباشد :

 

 1- اداره نظارت بر دارو و مخدر        2- اداره نظارت بر مواد غذايي ،آرايشي و بهداشتي