دفتر مدیریت
 نورعلی شفایی
تحصیلات : دیپلم
سمت : خدمات دفتر مدیریت
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 36-33655035 داخلی 264
نمابر :‌33658060